Masteroppgaven

Jeg heter Daniel Milford Flathagen. Jeg har mastergrad i kommunikasjon fordi jeg fra sommeren 2007 til sommeren 2008 skrev masteroppgave i fagfeltet språklig kommunikasjon ved NTNU.

Jeg er interessert i miljøvern, språkbruk og media, og valgte å presse alle disse interessefeltene inn i en og samme oppgave. Resultatet er et epos om hvordan Dagbladet konstruerer den jevne nordmanns syn på og forståelse av globale klimaendringer. Oppgaven kalte jeg Avisleseren og klimadiskursen: Dagbladets posisjoneringer av lesernes forhold til klimaendringer, fordi det er dette oppgaven handler om.


Forsideillustrasjonen

Arbeidet med masteroppgaven var 30 % fagrelatert, 40 % flikking i LaTeX, og 30 % grubling over forsideillustrasjon. Det endte med at samboeren min og jeg lagde en modell av en jordklode som brenner, hvor flammehavet er laget av avispapir. Hele modellen ligger i seg selv i en seng av avispapir. Dette var ment å illustrere hvordan vår oppfatning av den globale oppvarmingen (les: flammene) er dels konstruert av media.

Epilog

Etter arbeidet med masteroppgaven gikk jeg over i stillingen som kommunikasjonskonsulent hos Trondheim Havn. Der finner du meg ennå. For Ývrig er jeg tilknyttet styrene i Framtiden i våre hender og Norsk kommunikasjonsforening i Trøndelag.

Om forfatteren

Siden jeg var 16, har jeg syslet med nettstedet tragisk.com. Det meste annet om meg som måtte være interessant finner du ved å google rundt. Resten kan du spørre meg om. For en som kjenner mulighetene ved Internett burde det være en smal sak å spore opp kontaktinformasjon.